Geloven

Geloven, voor ons hoort het bij je leven. Het is een manier van denken, van om je heen kijken. Het is een stuk van jezelf. Het zal te maken hebben met je opvoeding, met wat je van huis uit mee kreeg. En dat oude en vertrouwde kun je niet zomaar afleggen. Je kunt je niet voorstellen, hoe je kan leven zonder je geloof. Daarom houd je ook niet zomaar op met geloven.

Maar als je eens om je heen kijkt, hoe het dan gaat: geloven, dan moet je toegeven: niet altijd even gemakkelijk. Geloven betekent vooral proberen te vertrouwen. Vertrouwen op een God die je niet in de steek laat, die voor zijn schepping zorgt. En juist daar wringt het. Dat vertrouwen is niet gemakkelijk.

Vaak heb je zo’n vertrouwen wel gehad, naïef en onbevangen. Toen je meer aan het begin van je leven stond. Maar heel wat mensen zullen zeggen: het leven heeft mij het vertrouwen afgeleerd. Vertrouwen op een God die je niet in de steek laat en die zijn schepping niet vergeet? Die God heeft mij teleurgesteld. Vaak had ik in mijn leven het gevoel er alleen voor te staan. Dat vertrouwen is verdwenen. Maar geloven, dat doe ik wel. Geloven dat er ergens iets (God?) is, dat kun je niet zomaar opgeven.

Geloven zullen we niet zo gauw opgeven. Weten dat er een God is. Weten, dat het leven door Iemand geschapen is. Dat geloof hoort bij ons. Maar vertrouwen? Dat is een andere zaak. Dat is je toevertrouwen aan Iemand die je maar nauwelijks kent. Dat is hopen, er van uitgaan, dat je op één of andere manier wordt geholpen. Maar dat is ontzettend moeilijk. Juist als je leven zoveel aanleiding geeft bang te zijn. Als je veel teleurstelling hebt gehad.

Maar toch, in de Bijbel lezen we de verhalen van God met mensen. De verhalen over hoe God trouw blijft aan zijn schepping, aan ons mensen. Misschien ervaren wij het niet op die manier als de mensen uit de Bijbel. We kunnen zelfs wel eens jaloers op hen zijn. Maar in de Bijbel lees je ook over mensen, die bang zijn, die twijfelen. Mensen die alles waar ze op hoopten in het niets zien verdwijnen. Mensen met gevoelens die niet zoveel van de onze verschillen.

Lezend over hen zie je dat ze ondanks alles toch vasthielden aan hun geloof. Ze bleven vertrouwen op God, die ons niet in de steek laat.

Lezend in de Bijbel leer je een nieuw vertrouwen. Geen naïef en onbevangen optimisme. Het leven kan je dat hardhandig afleren. Maar een ander vertrouwen. God laat ons niet in het kwaad, in de dood. Hij schept iedere keer weer de ruimte, waarin we kunnen leven. We mogen ons – wat er ook gebeurt – door Hem gedragen weten. En dat is een wonder.

Ds. Jet Lieftink-Buijs

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335