WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE

PROTESTANTSE GEMEENTE

EIBERGEN - REKKEN.

 

Als Protestantse Gemeente Eibergen - Rekken willen wij een gastvrije gemeenschap zijn, waar mensen aan de ene kant geborgenheid, veiligheid en zorgzaamheid ervaren en aan de andere kant openheid, ruimte en respect.
We ondersteunen elkaar en anderen, die we op ons pad tegenkomen, bij het vinden van de eigen weg in het geloof. 


 

Kerkbalans 2018, Stand van zaken

Was u ook zo nieuwsgierig wat het eindbedrag van 2018 zou worden. Als college waren we weer reuze benieuwd. Wij hadden de kerkbalans vlag al uitgestoken bij de kerk omdat wij in goed vertrouwen het nieuwe jaar ingingen. En nu op 13 maart is het eigenlijk nog steeds spannend. Omdat nog niet iedereen zijn of haar toezegging heeft door gegeven.  We zitten nu nog onder het begrotingsbedrag van 197.000 euro. Dus is het de vraag of wij dat gaan halen met de nog resterende mensen. Nou kun je daar teleurgesteld van raken maar je kunt dingen soms ook even anders zien. Vorig jaar was het gemiddelde wat u gaf 165 euro en nu met minder mensen is het gemiddelde €167.

Ik wordt daar vrolijk van het betekend dat u de kerk wat waard was en dat heeft u door uw bijdrage laten zien. 

Momenteel staat de teller stil bij € 186.332, maar ik hoop u volgende maand een andere eindstand te laten zien. Dit is gelijk een stille oproep om diegene die de toezegging nog thuis hebben liggen te vragen deze nog even in de brievenbus van de Huve te deponeren.

Namens het college
Geert van der Veer

Gelegenheidskoor 2018

Er komt weer een gelegenheidskoor! Onder leiding van Ad Krijger gaan we een nieuwe cantate zingen: "Een taal van liefde". De muziek is van Chris van Bruggen en Peter Rippen, die ook de bekende oratoria De Appelbloesem en De Graankorrel hebben gecomponeerd. Het muzikale karakter van deze cantate lijk...

Lees meer

Programma voorjaar 2018

    Programma (voorjaar 2018) : Inspiratie & Ontmoeting Eibergen, Rekken en Neede Activiteit Plaats Datum Tijdstip Film:   In a better world Huve Woensdag 17 januari 20.00 uur Bezoek van Evangelische Kirche...

Lees meer

Klooster-midweek bij de Clarissen in Megen

Even weg uit de drukte en sleur van alledag en opgenomen worden in het ritme van de getijdenvieringen van een klooster…Wie deze wens al lang koestert heeft nu de kans deze nu in vervulling te laten gaan. In het middeleeuwse stadje Megen (Noord Brabant) staat een klooster waar de zusters Clarissen w...

Lees meer

Vijfde artikel : `maart 20…

Informatie over de mogelijke overdracht van onze kerken aan de SOGK. Op 15februarij.l. hebben beide  Overdracht Commissies...

Lees meer

De diaconie zoekt versterki…

De diaconie bestaat momenteel uit 7 enthousiaste mensen, waarvan er 4 gaan vertrekken. Kort gezegd zijn de belangrijkste taken va...

Lees meer

Vacatures Kerkenraad, Colle…

De kerkenraad: vergadert 1 keer per maand, 9 keer per jaar.telt nu 14 leden en een notulist Dagelijks bestuur(modera...

Lees meer

Geweld en Religie

Over religieus geweld. Religieus geweld is een hot item. Aan de Universiteit Utrecht waar ik vaak colleges over dit thema geef zi...

Lees meer

Wanneer is KinderKerk?

KINDERKERK Voor kinderen van 2 tot ± 8 jaar 22 april 2018Antonius kerk, Lindevoort 20 te Rekken Van 11.00  tot 11.30 uur...

Lees meer

Koffie Inn / Lunch / Repair…

Elke dinsdagochtend van 10.00 -11.30 uur bent u van harte welkom in de Huve voor een kop koffie of thee. U kunt op de eerste dinsd...

Lees meer

Giften en belastingaftrek

Giften aan allerlei instellingen met een ANBI status, waaronder de kerk, zijn aftrekbaar van de belasting. Hierbij is een drempel ...

Lees meer

Koffiemorgen.

Zowel in de Huve als in Den Hof kunt u één keer per week even binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. In de Huve bent u w...

Lees meer

Inlia,,Haalt u zelf even de hechtingen uit de knie?’’

Wij zijn wel wat gewend, bij INLIA. Ons werk brengt nu eenmaal met zich mee dat we mensen vaak in schrijnende situaties zien. Toch zijn we geschokt door wat we nu meemaken bij de ‘bed, bad, brood’-opvang. Een vrouw met een nieuwe knie die van het ziekenhuis een tang meekrijgt om zelf de hechtingen te verwijderen. Een vrouw die na transplantatie uit het ziekenhuis wordt ontslagen met risico op afstoting van de nieuwe nier. Een man met zware psychische klachten die zijn trauma’s herbeleeft. Een jongen uit een GGZ-instelling die de hele nacht in zijn slaap gilt. Een vrouw die zichzelf verwondt. De lijst gaat door.

Dit is wat we meemaken bij onze ‘bed, bad, brood’-opvang in het voormalige Formule 1-hotel in Groningen

De opvang is hier in maart van start gegaan, na de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten dat Nederland ook dakloze vreemdelingen voedsel & onderdak moet bieden. De zaak was door de PKN aangespannen. De Centrale Raad van Beroep heeft dit als hoogste Nederlandse rechtsorgaan op dit gebied bekrachtigd. Het kabinet kwam na een aantal spannende weken met een akkoord hierover, over de uitwerking daarvan wordt nog onderhandeld met de gemeenten.

Nienke Pruiksma

Nienke Pruiksma

Theologe,
uitgezonden naar Brazilië

Mijn kerk

 

LogoKinderkerk

KinderKerk

 

Pastoraat Eibergen Rekken-1

Oude Mattheüs en Antonius

2010 09 25

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335