Jan Struijk

Voltooid leven…?

Wanneer is het leven goed en voltooid? Wanneer heeft een mens ‘genoeg’ geleefd? Soms wordt ons verteld dat je leven pas af is als je een hele lijst van dingen, die je graag wilt, gedaan hebt. Parachute-springen, reizen naar Antarctica, een voettocht naar Rome… Dat mag ook minder spannend zijn met een goede baan, een leuk huis, een fijne relatie. En via sociale media laat je zien hoe fijn en mooi je leven is. De onderliggende gedachte is, dat je als mens uit het leven dient te halen, wat er in zit! De filosofie in onze samenleving is dat je jezelf ontplooit, telkens andere uitdagingen aan gaat, flexibel van baan wisselt, met vrienden leuke dingen doet, etc. etc. etc. En als je dan ‘genoeg’ hebt gedaan, bepaal je zelf dat je leven voltooid is…

Maar wie vertelt mij wanneer het voldoende is? Wanneer heb ik ‘genoeg’ geleefd? Met hoeveel uitdagingen heb ik mezelf goed ontplooid? Aan de velen, in onze samenleving, die een burn-out hebben, leid ik af dat het eigenlijk nooit genoeg is. De angst te weinig te doen, er niet bij te horen, te saai te zijn, is groot. Daarbij zijn er veel mensen, die sowieso niet mee komen in onze prestatiemaatschappij.

Wanneer heeft een mens het goed genoeg gedaan? Luther stelde de vraag ‘iets’ anders in zijn tijd: Wanneer ben ik goed genoeg voor God? Waar vind ik een genadige God? Wanneer heb ik genoeg ‘goede werken’ gedaan om de hemel te verdienen? Wanneer heb ik genoeg gebiecht, gebeden, de Bijbel gelezen, mijn geweten onderzocht, etc. etc.? Luther ging er bijna aan ten onder, want nooit was het voldoende. Zijn angst was dat God hem nooit zou aannemen. Luther heeft wat afgeploeterd om goed genoeg te zijn voor God, maar hij kreeg het niet voor elkaar (zoals velen het in onze tijd niet voor elkaar krijgen om tevreden te zijn met hoe je leven is).

Tussen 1513 en 1518 kwam Luther er achter dat de Bijbel radicaal anders gelezen mag worden dan tot dan toe. Niet de mens hoeft zich naar ‘boven’ te werken om de Liefde van God te verdienen, maar God geeft ons het geschenk van Zijn Liefde. Dat geschenk stimuleert dan tot een leven van dankbaarheid. ‘De rechtvaardige zal leven door geloof’ (Romeinen 1: 17).

In onze prestatiemaatschappij, waarin velen ploeteren om uit het leven te halen, wat er in zit, is de ontdekking van Luther opnieuw actueel! Voor God ben ik onvoorwaardelijk goed genoeg. Zijn liefde draagt mij; Zijn Barmhartigheid geeft mij rust. Bij voorbaat is mijn leven ‘voltooid’ door de liefde van God.

Ds. Jan Struijk

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335