Henny TuutTwijfels…

Vroeger was geloven zo eenvoudig.

Een heel pakket aan zekerheden werd je door je ouders, op de zondagsschool en de catechisatie aangeboden. Op zondag ging je naar de kerk. Na kerktijd stond je nog even te praten op het kerkplein of je werd door een mede-kerkganger uitgenodigd voor een kopje koffie of een borreltje. Nu hoor ik ouderen weleens zeggen dat men vroeger veel geloviger was dan nu. Ik vraag me af of dat zo is. Vroeger was men wel meer kerkelijk, dat is zeker zo. Op zondag zaten er veel meer mensen in de kerk dan nu. Er waren genoeg betrokken gemeenteleden in het kerkenwerk. Maar er was ook veel minder vertier. De kerk was een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Openlijke twijfels

Maar of men vroeger geloviger was dan nu? Daar geloof ik niks van. Er wordt nu veel meer openlijk getwijfeld over geloof dan vroeger. Mijn vader zei eens: “Zie hept ons vrogger een bult wies e‘maakt”. Op zijn oude dag vond hij het jammer dat hij niet méér vragen had gesteld aan zijn ouders, aan de dominee en op zondagschool. Want hij had zo vaak getwijfeld aan dat pakket zekerheden dat hem werd aangedragen. Maar hij waagde het niet om zijn twijfels te uiten, want dat werd niet op prijs gesteld. Dus bleef hij zitten met vragen als: Zijn de verhalen in de Bijbel wel echt gebeurd? Is Jezus opgestaan na zijn dood? Bestaat God?  

De Bijbel - het grote verhaal van God en mensen – vindt deze vragen niet vreemd. Er wordt aan alle kanten getwijfeld. Een vriend van Jezus, Thomas, is daar een goed voorbeeld van. ‘Eerst zien, dan geloven’, zegt hij. Maar dat hij twijfelde wil niet zeggen dat hij niet meer geloofde. Maar hij durfde wel vragen te stellen.

Geloof en twijfel gaan hand in hand

We zullen het bestaan van God nooit kunnen bewijzen, net zo min als we kunnen bewijzen dat God niet bestaat. Maar soms gebeuren er dingen in het leven waardoor je zegt: ‘En toch…. ‘. Ondanks al mijn twijfels geloof ik dat er Iemand is die mij vasthoudt. Die mij kent en liefheeft. Een Liefde boven alle liefde. Maar altijd kan de twijfel zomaar toeslaan. Zoals bij de rabbijn die in de synagoge heel lang en vroom gebeden heeft. Op weg naar huis glijdt hij uit en valt in een ravijn. Hij klampt zich vast aan een takje en roept naar beneden: “Is daar iemand?”. “Ja”, antwoordt God, “Ik ben er! Ik heb je gehoord! Laat je takje maar los, mijn engelen zullen je dragen”. Maar de rabbijn kijkt nog een keer angstig de diepte in en roept: “Is daar nog iemand anders?” Als de rabbijn zich durft te laten vallen, hoe bang of twijfelend ook, zullen de engelen hem op Gods bevel dragen. Maar de rabbijn is daar niet zo zeker van. Geloof en twijfel gaan hand in hand. De dichter Vasalis schrijft: ‘Geloven betekent hopen en vertrouwen in een grote Liefde die ruimte laat aan twijfel, wanhoop en gemis’. Dat geloof wens ik ons allen van harte toe!

Henny Tuut (pastoraal werkster Eibergen-Rekken)

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335