4 maart

In de Oude Mattheüs is een kindvriendelijke dienst, zoals elke eerste zondag van de maand. Aan het begin en aan het einde van de dienst gaat onze aandacht uit naar de kinderen. Tussen begin en einde is er kindernevendienst in de Huve. Het koor Spirit werkt mee aan de dienst. Dat is natuurlijk prachtig. Maar het is wel heel dubbel allemaal. Spirit houdt namelijk op te bestaan. Vandaag wil ze eindigen, waar ze ooit begon. In een kerkdienst. Het thema van de dienst is ‘Spirit’. Hoe kan het ook anders…

4 maart zangdienst

Zondag 4 maart is er weer een zangdienst in De Oude Mattheüs. De Werkgroep Zangdiensten heeft deze keer een liturgie samengesteld met onder andere liederen uit de bundel van “Johannes de Heer” en “U klinkt mijn zang”. Mooie liederen, die liefhebbers van zang bekend in de oren zullen klinken en ze zijn natuurlijk mooi om mee te zingen. Henny Tuut is de voorganger in deze zangdienst. De samenzang wordt op het orgel begeleid door Gerrit Ebbekink. De werkgroep hoopt u van harte te mogen begroeten in deze zangdienst. Wees allen welkom.

11 maart zangdienst Antonius Rekken

De Werkgroep Diensten Antonius heeft deze dienst voorbereid. De dienst wordt geleid door Jan Raaben. We proberen te bekijken wat de schriftlezingen Jozua 4: 19 tot 5: 12 en Johannes 6: 4-15 ons kunnen aanreiken in ons dagelijks leven. Het verhaal van de spijziging van de vijfduizend is aan de orde. Na de dienst kunnen we genieten van een kop koffie of thee in de consistorie of kerk en elkaar wat bijpraten.

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335