Zondag 29 juli

Op deze zondag is er een kerkdienst in de Antonius met als thema: Wijsheid en Inzicht. De dienst is voorbereid door de werkgroep Diensten Antonius. We zijn heel blij, dat Roel Heij wil voorgaan in deze dienst. Roel gaat vaker voor in de Huvediensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar zondag 29 juli zal hij voor het eerst voorgaan in de Antonius. We hopen op een fijne, inspirerende dienst. Na de dienst drinken we samen een kop koffie of thee.

Zondag 19 augustus, Corsoviering

Om 10.00 uur is er een viering bij de dahliatuin te Rekken, naast de Piepermolen. We sluiten ons aan bij het thema van de dahliatuin 350 jaar Achterhoek. Deze viering luidt het begin van het Rekkens Volksfeest in. De dienst wordt voorbereid door een commissie, gevormd uit de brede werkgroep Corsoviering. De samenzang wordt ondersteund door een samengesteld koor van leden van de koren van beide kerken.

Zondag 2 september, zangdienst

De werkgroep is bijzonder verheugd dat het Aaltens Christelijk Mannenkoor in deze dienst haar medewerking zal verlenen. In november 2015 was het koor ook te gast en gezien de vele positieve reacties, is het koor opnieuw benaderd. Dirigent van het ACM is Susanna Veerman en het koor wordt op de piano begeleid door Yvonne Beeftink. Er is ditmaal gekozen voor een iets andere opzet; dit om maximaal te kunnen genieten van de koorzang. Om de zangdienst compleet te maken is er natuurlijk ook ruimte voor gemeentezang, waarin we door Gerrit Ebbekink op het orgel worden begeleid. De werkgroep hoopt van harte vele zangers te mogen verwelkomen op deze avond. Ook voor u ligt er een liturgie klaar!

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335