Het thema van de lezing uit Johannes 11 is: " Onmoeting bij het graf ".

Jezus gaat op weg naar Lazarus, die ziek is en overlijdt.
Het verhaal verwijst naar het levenwekkende Licht waarin God mensen oproept tot leven en opstaan.
Naar buiten komen en je met hulp van anderen laten bevrijden van alles wat beklemt of ingewikkeld is, om bevrijd te kunnen leven.

De boogvormen in de basisschikking wijken steeds verder uiteen en verbeelden de komende ontmoeting met het Licht. Het licht van de kaars wordt steeds duidelijker zichtbaar.
De schikking symboliseert: opnieuw het leven aangaan.
De bloemen zoeken zich vanuit de klemmende takken een uitweg naar buiten.

Uw Licht breekt door als we opstaan uit alles wat ons doodt,
en als we naar buiten komen om ons te laten bevrijden van alles wat ons beklemt, wat
ons vasthoudt, waarvoor wij de ogen sluiten.
Dan kunnen we U tegemoet gaan, wandelen als vrije mensen in het Licht van de Eeuwige.
Geef ons ogen om te zien wat leven in Uw Licht betekent.

5e_zondag_40_dagentijd_2011

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335