Vrije gift

Een brief aan alle gemeenteleden.

Vanaf 15 maart 2020 mochten we geen fysieke kerkdiensten meer vieren vanwege het coronavirus. Dat was voor heel veel mensen niet fijn.Voor veel alleenstaanden brak een extra stille tijd aan. Toch was er ook iets positiefs, n.l. er kwamen online kerkdiensten vanuit De Oude Mattheüs. Wat waren deze online vieringen prachtig en zijn ze nog steeds. Er wordt verbondenheid en warmte ervaren op afstand. Hoe mooi is dit. In juni hadden we een oefenperiode in De Oude Mattheüs, volgens het landelijk coronaprotocol. Sinds 5 juli mochten er weer 100 kerkgangers bij elkaar komen, maar gezien de 1.5 meter afstand konden dat er maar 35 zijn. Nu de nieuwe stoelen in de kerk staan kunnen er maximaal 45 kerkgangers toegelaten worden.


Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft gemerkt dat een aantal mensen hun collectegift per bank/giro toch doneerden. Daar zijn we heel blij mee! Ondanks deze bijdragen hebben we gemerkt dat er de afgelopen circa 20 zondagen er een fors bedrag minder is ontvangen voor de kerk in coronatijd. Daarom wil het CvK éénmalig een beroep op u doen en u in de gelegenheid stellen alsnog uw bijdrage te leveren.

Als u dit wilt, dan zien wij uw gift graag tegemoet op bankrek.nr.  NL95 RABO 016 00 23 998 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Kerk Eibergen-Rekken o.v.v. gift kerk coronatijd.

Heel hartelijk bedankt!

College van Kerkrentmeesters