Uit het pastoresteam

Afgelopen mei waren we op vakantie in Spanje. Het was mooi weer om te wandelen, maar ook om steden te bekijken. We hebben vele kerken bekeken, maar ook gebouwen uit de tijd waarin de ‘Moren’ in Spanje allerlei kalifaten hadden. Vanaf ongeveer 750 tot 1450 na Christus was Spanje dus grotendeels Islamitisch. Het levert prachtige Moorse cultuur op! Maar langzaamaan hebben de ‘katholieke’ koningen Spanje heroverd. In Cordoba is daarvan een wonderlijk overblijfsel te zien: midden in de Mezquita (een moskee waarin 40.000!! mensen konden bidden) is een kathedraal gebouwd in de 15e eeuw. Alle moslims zijn dus vanaf toen verdwenen uit Spanje. Later zagen we elders een museum waarin de Inquisitie aan de orde was. Vooral de Joden moesten zich bekeren of ze werden vermoord dan wel weggejaagd. Koning Filip was toen ook heerser in Nederland; in de 80-jarige oorlog was er een strijd op leven en dood tussen de RK-kerk en de reformatie.

Al met al zijn er vervolgingen, oorlogen, strijd en veel narigheid geweest in naam van geloof en kerk en God. Zeker tussen de drie ‘broeder’-godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam is er heftige strijd geweest, alsof elke godsdienst de liefste en beste zoon van Abraham wilde zijn! Rabbijn Sacks schrijft over deze broedertwist, die tot op de dag van vandaag woedt. Het wordt tijd, zo schrijft hij, dat elk der ‘broeders’ in liefde elkaar de weg naar God gunnen. Er is genoeg verdriet geweest – ook als de één niet met een ander mocht trouwen vanwege geloof of kerk!

Mede namens Henny en Eveline wens ik u/jullie allen een goede zomertijd toe met vrede en openheid voor de ander die we op ons pad tegenkomen, soms in verre streken, maar ook dichterbij!

Ds. Jan Struijk

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335