IMG 6787 bOp 15 september a.s.wordt een excursie van Vreden naar Zutphen ondernomen. De RekkenseAntoniuskerk, die wellicht een andere keer in de route wordt opgenomen, speelde in de tijd na de Reformatie een belangrijke rol in het Duits-Nederlandse grensgebied.De Antoniuskerk was  namelijk een paar honderd jaar zowel een kerk die de protestantse Rekkenaren als de protestanten uit het Duitse Vredenonderdak bood.  Tot 1616 viel het hele gebied van de heerlijkheid Borculo, waartoe ook Eibergen en Rekken behoorden, onder het wereldlijke en kerkelijke gezag van de vorstbisschop van Munster. In het jaar 1616 kwam de heerlijkheid Borculo en daarmee ook Eibergen en Rekken, onder Gelders, dus onder protestants bestuur te vallen. Daarmee werd de calvinistische godsdienst de enig toegestane publieke godsdienst. Het was toen voor katholieken niet meer toegestaan om hun geloof in het openbaar te belijden. Bestuurlijk gezien vielen ze weliswaar onder Gelderland maar kerkelijk gezien vielenze onder het gezag van de bisschop van Munster. In de Oude Mattheus werden vanaf 1616 geen missen meer gehouden maar protestantse vieringen. Vorstbisschop van Munster, Von Galen, reageerde daarop door aan de rand van zijn gebied, onder andere in Zwillbrock, enkele kapellen op te richten. Zo had de kapel van Zwillbrock, onderdeel van het Franciscaner klooster (1650) grote aantrekkingskracht op de gelovigen uit de wijde omtrek.  

In 1665 en in 1672 ondernam bisschop Von Galen zelfs twee veldtochten om de heerlijkheid Borculo te heroveren en de situatie van vóór 1616 te herstellen. Ook al behaalden deze niet het gewenste resultaat, wel richtten de soldaten al plunderend grote schade en vernielingen aan, zowel bij de boerenhoeven als in de kerken. 

Dominee en dichter Willem Sluiter(1627-1673), die van 1653-1672 predikant in Eibergen was, reisde enkele keren af naar Zwillbrock om te kijken hoe de gelovigen daar hun vieringen hielden. Twee keer moest hij vluchten voor het leger van Von Galen, ook wel Bommen Berend genoemd.  Na de Vrede van Munster, in 1648, verslechterde de situatie voor de calvinisten in het Münsterland. Het aantreden van bisschop Von Galen, zelf zoon van calvinistische ouders, droeg daaraan bij. Dat had tot gevolg dat de protestanten in Vreden en omstreken in Rekken ter kerke gingen. Dat is ook de reden dat Rekken-Vreden een eigen gemeente kon worden. Dominee Gerrit JanBuekers was de laatste Rekkense predikant die van 1807-1853 verbonden was aan de gemeente Rekken-Vreden. Ook al was er vanaf dat moment geen officiële binding meer, de contactentussen Rekken en Vredenbleven bestaan, zelfs nog toen Frank Leever in de jaren tachtig predikant van de protestantse gemeente in Rekken was. Hij had in die tijd nauw contact met Vredensepastor Hanke van de Evangelische KirchengemeindeVreden. Daarnaast gaf zijn vrouw Silke Leever leiding aan een Duits-Nederlandse  gespreksgroep waarbij gemeenteleden van zowel Nederlandse als Duitse kant deelnamen. Zo ishet vanuit de historie bekeken als naar de toekomst toegoed te bedenken dat de Antoniuskerk lange tijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het grensgebied.

Henk Sieben                                                       

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335