De diaconie zoekt versterking.

De diaconie bestaat momenteel uit 7 enthousiaste mensen, waarvan er 4 gaan vertrekken.

Kort gezegd zijn de belangrijkste taken van de diaconie:

  • Financiële hulp bieden waar andere instanties dat niet doen.
  • Onder meer door het houden van collectes en uit eigen middelenprojecten ondersteunen zowel dichtbij huis als ver weg.
  • Het beheren van de financiën, de gebouwen en de landerijen.
Het werken voor de diaconie is vooral praktisch, te denken valt aan inzamelingen voor de voedselbank en de oogstdankdienst.
Ook organiseert de diaconie de jaarlijkse palmpaasbakjesactie.
Bij alle activiteiten vinden we het belangrijk om elkaar te helpen.

Wij zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de diaconie.
Er zijn diakenen, die naast de diaconievergaderingen ook de kerkenraadsvergaderingen bezoeken en er zijn diaconaal medewerkers. Zij bezoeken alleen de diaconievergaderingen.

Als u geïnteresseerd bent en capaciteiten hebt op één van de onderstaande gebieden:
  • Secretariaat, vergaderingen voorbereiden samen met het DB, notuleren
  • Financiële zaken
  • Publiceren in Contact en Kerkgroet, soms in de regionale pers,
dan kunt u zich voor inlichtingen melden bij:
Albertine Kokkeler albertineenton@gmail.com       tel. 477107
Thea Gelderblom thea.gelderblom.v.dis@xs4all.nl  tel. 472761

Logo3 Diaconie Eibergen Rekken

Diaconie betekent: Dienstbaar zijn aan de medemens.

Als diaconie delen wij wat ons aan giften geschonken wordt.

We helpen waar geen helper is.

Daarom ondersteunt de diaconie mensen in  knelsituaties, dichtbij én ver weg.

Wij willen samen werken aan een rechtvaardige samenleving.

Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt.

De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

 

De diaconie neemt daarin het voortouw en vraagt de Gemeente om hieraan mee te werken.

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335