Werkplan 2017  College van Kerkrentmeesters

Uitgangspunt is ons beleidsplan voor de komende jaren.

Waar willen we dit seizoen mee aan het werk gaan?

1:We willen richtlijnen voor archivering van diverse stukken communiceren met de kerkenraad en de diaconie.

2:Op basis van grondige analyses van de gegevens van kerkbalans van de afgelopen jaren willen wij actiepunten vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.

3:Kerkbalans via internet ontvangen gaan we verder promoten en proberen uit te breiden.

4:We gaan het meerjarenonderhoudsplan voor alle gebouwen evalueren en zonodig aanpassen.

5:We gaan onderzoeken hoe we het energieverbruik, zowel gas als elektriciteit kunnen terugdringen in onze gebouwen.

6:We maken per gebouw een aparte verlies en winstrekening om hieruit conclusies te trekken voor de komende jaren.

7:We gaan binnen de website van de Protestante Gemeente Eibergen-Rekken het deel van de kerkrentmeesters beter vormgeven, beheren en actualiseren.

8:We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuwe basisverlichting in de Oude Mattheüs, de verlichting van het kerkelijk erfgoed, aanpassingen van de installatie t.b.v. exposities en andere activiteiten en de renovatie van de gehele elektrische installatie. We zoeken naar mogelijkheden voor subsidies voor dit lichtplan.

9:We gaan een visie formuleren voor de in stand houding van onze gebouwen in relatie tot het gebruik en fondsenwerving

 

 

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335