Het Algemeen Bestuur (AB) van het College bestaat 7 personen met de volgende samenstelling :

Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en 4 leden met specifieke taken o.a. technisch beheer van de gebouwen en installaties. Allen zijn ingedeeld als  contactpersoon naar de grote diversiteiten van vrijwilligers en vast personeel.

Het hoofd van het Kerkelijk Bureau is als adviseur toegevoegd aan het college.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks bestuur (DB) van het college, handelen de dagelijkse zaken af en bereiden de algemene vergadering voor.

 

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335