Vacatures Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en Diaconie

De kerkenraad: vergadert 1 keer per maand, 9 keer per jaar.
telt nu 14 leden en een notulist

Dagelijks bestuur
(moderamen

Gevraagd:

vergadert 1 keer in de 3 weken.
leden: voorzitter en secretaris van de kerkenraad, diaken en predikant.

secretaris (scriba) voor de kerkenraad, heel goed te vervullen door twee personen.

Het secretariaat van de kerkenraad is een aantrekkelijke functie voor iemand, die graag in het midden van het kerkelijk leven mee wil denken over hoe onze gemeente de komende jaren zich zal ontwikkelen.

Haar/zijn werkzaamheden zijn:

  • Lid zijn van de kerkenraad en van het moderamen (DB)
  • Het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, moderamenvergaderingen en de gemeenteavond.
  • Het klaar maken en versturen van de vergaderstukken
  • Het verzorgen van de post, steeds meer per email.
  • Het maken van een jaarrooster voor de kerkenraad en het moderamen
  • Uit ervaring: er zijn altijd onvoorziene vergaderingen of zaken die aandacht en tijd vragen.

Hoeveel tijd is nodig voor het werk van de scriba?

Gemiddeld wel wat uren per week. Maar de voorbereiding voor de kerkenraadsvergaderingen gebeurt altijd met elkaar in het moderamen.

Interesse? Vragen?  Bel of mail de huidige secretaris

Jacqueline Westhuis-de Vries, telefoon:  0545 472951
email: jacqwesthuis@hotmail.com

Kerkenraad Vergadertafel

Aan het begin van onze vergadering is Jan Moolenaar, secretaris van het college van kerkrentmeesters en voorzitter van de sollicitatie-commissie in ons midden.  Hij brengt ons het goede nieuws dat er een opvolger voor Geert gevonden is: een nieuwe beheerder van de Huve en tevens hoofd van het kerkelijk bureau.

Hij licht de procedure toe en geeft aan waarom deze persoon gekozen is. Met vreugde neemt de kerkenraad het besluit van CvK over en benoemt Jos Wientjes. In april worden altijd de jaarrekeningen van de kerk en de diaconie besproken. Hiervoor zijn de beide penningmeesters, Bea Onis en Dinie Willemink, aanwezig. We hebben alle stukken gekregen met ook al een schriftelijke uitleg erbij. Daarnaast beantwoorden ze onze vragen. We stellen de beide jaarrekeningen vast en bedanken Bea en Dinie. Bea vertelt vervolgens, als penningmeester van St. de Huve,  hoe het er met De Huve voorstaat. Positief! En ook daar zijn we blij mee.

Er zijn tot nu toe vijf gemeenteleden bereid gevonden een taak op zich te nemen binnen de colleges en de kerkenraad. Vanavond mogen we hen officieel benoemen. Verderop in Contact vindt u wie dat zijn.

En er moet helaas ook afscheid genomen worden van mensen die allen veel werk hebben verzet. Jan Struijk bedankt ieder persoonlijk met een toespraakje en Eveline heeft voor ieder een leuk gedicht gemaakt. Ze worden in de bloemetjes gezet en krijgen  een boek: Betoverend Licht, teksten van Anselm Grün bij werken van Ton Schulten.

Jacqueline Westhuis-de Vries, scriba

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335