De Oude Mattheüs in Eibergen


“Int jaer ons Here Mvifhudrt is deze kercke geboet
.zijingang kerk

Zoals in de zandstenen latei boven de zij -ingang staat gebeiteld is de kerk in 1500 gebouwd.
De kerk is gebouwd in laatgotische stijl en verving een zaalkerk, die op de zelfde plaats heeft gestaan.
De zaalkerk was rond 1250 gebouwd, de toren dateert waarschijnlijk uit dezelfde tijd en is dus ouder dan de kerk.
Zoals gebruikelijk in de gotische bouwstijl bestaat de kerk uit twee delen, het schip met de twee zijbeuken en aan de oostkant het hoger gelegen koor.
De parochianen stonden in het lager gelegen “schip” De naam schip is ontleend aan de ark van Noach, waarin mensen en dieren werden gered van de ondergang door de zondvloed.

De kerk is gebouwd ten behoeve van de Katholieke eredienst, maar werd in 1617 overgenomen door de hervormde gemeente.
Daarbij werd alles wat aan de Katholieke eredienst herinnerde verwijderd of ondergekalkt.
Bij de restauratie van 1970-1974 heeft de kerk het huidige interieur gekregen.

doopvont

Een zeer bijzondere grafzerk van een kind uit een adellijke familie vindt u in de muur naast het tochtportaal bij de zij ingang. waar u binnenkomt als de kerk is opengesteld in de maanden juli en augustus.


Doopvonten, zoals deze zijn in Nederland zeer zeldzaam. Gehouwen uit Baumberger zandsteen, die gevonden wordt bij de bron van de Berkel, het riviertje waaraan Eibergen ligt. De versieringen in de rand symboliseren doop, avondmaal en paradijsboom. De maker ervan moet een steenhouwer uit Westfalen zijn geweest (+/- 1250)


St Mattheüs, aan wie de kerk werd gewijd, ziet u in het gewelf vlak voor het koor tweemaalafgebeeld, namelijk op de sluitsteen en daarnaast als gewelfschilderij.

Mattheus

 

De kerk is dus een “Mattheüskerk “

 

 

 

 

Rondom de muren van het koor ziet u een reeks “schilderijen “ ( secco’s), die de twaalf apostelen voorstellen.

apostelen seccos

 

 

Een dergelijke apostelgalerij komt in Nederland slechts sporadisch voor. Ieder apostel staat afgebeeld in een

kapelletje met in de ene hand het Boek en in de andere het martelwerktuig waarmee hij gedood zou zijn.

De eerste acht, Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus, Johannes, Thomas, Jacobus minor en Philippus zijn goed herkenbaar.

 

 

 

 

 

 

kerkraam proef tbv website

 

De gebrandschilderde ramen in de kerk zijn negentiende eeuws. In het middenraam ziet u de bijbelse voorstelling van Jezus, die de kinderen zegent.

Na de hervorming werd het koor  enige tijd gebruikt als begraafplaats voor voorname burgers.

Daarvan zijn in de vloer van het koor nog enkele 17e eeuwse grafzerken te zien alsmede een memoriesteen met de namen van de Eibergse predikanten van 1670 tot 1910.


preekstoel   
   

 

De preekstoel werd in 1666 op initiatief van Ds Willem Sluiter door   een    plaatselijke timmerman gemaakt, compleet met zeshoekig klankbord.  

De preekstoel uit Ruurlo stond hiervoor model.

   

De wandschilderingen op de muren en gewelven in de kerk mogen we zonder aarzeling als zeer bijzonder karakteriseren.Ze dateren van ongeveer 1520 en zijn kort na de bouw van de kerk door een (onbekende) schilder uit Westfalen in de droge kalk aangebracht.
Het zijn dus secco’s en geen fresco’s.

Bloemenranken en Maaswerk werden in de Middeleeuwen veel als schilderijen toegepast.
De  gewelven, zowel van koor als schip, zijn prachtig beschilderd.
orgel

 

 

Het orgel oogt door de orgelkas zeer klassiek,maar is dat niet. Het is een voorbeeld van  moderne Nederlandse orgelbouwkunst en werd in 1956 door de kerkvoogdij gekocht ter  vervanging van een achttiende eeuws instrument.


De orgelkas is klassiek. Het orgel is in overeenstemming met de orgelkas ontworpen en in 2013 gerenoveerd.

 

barmh samaritaan

 

 

 

 

In de westgevel ter zijde van het orgel, ziet u glas in lood taferelen uit de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan en de verloren zoon.

Mijn kerk

Oude_Matthes
De Oude Mattheüs
Grotestraat 50
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Antonius
De Antonius
Lindevoort 20
7157 AL  Rekken
0545-471217
De Huve-1
De Huve
Grotestraat 52
7151 BD  Eibergen
0545-471217
Den_Hof_te_Rekken Den Hof
Lindevoort 14
7157 AL  Rekken
0545-431335