Oproep van de diaconie

De ellende van de mensen uit het afgebrande Moria heeft ons geraakt. 12.000 mensen die aan de rand van Europa aan hun lot worden overgelaten. Er zijn genoeg beloften maar geen vooruitzichten op een betere tijd.

Lees meer...

Dienst 27 september

Welkom allen in De Oude Mattheüs, u die hier in de kerk bent en u die meekijkt/luistert thuis. Vandaag heten we ook een deel van de cantorij welkom, o.l.v. onze organist/cantor Gerrit Hietkamp.

Lees meer...

Versoepeling

Vanaf 1 juli zijn er in de Antonius en De Oude Mattheüs weer 100 kerkgangers welkom. Maar met de anderhalve meter als norm zijn in De Oude Mattheüs ongeveer 50 zitplaatsen en in de Antonius 40.

Lees meer...