Dienst 5 december

In het Bijbelgedeelte van vorige week kwam de engel Gabriël bij Zacharias om de geboorte van  Johannes aan te kondigen. Maar Zacharias kon het maar moeilijk geloven: hij werd met stomheid geslagen. In het verhaal van vandaag (Lucas 1: 26-38) horen we opnieuw van Gabriël; nu bij Maria.

Lees meer...

Vacatures

We zoeken een nieuwe scriba die met ingang van december 2021 de werkzaamheden van de huidige scriba wil overnemen. En het Het College van Kerkrentmeesters zoekt een voorzitter (een ouderling kerkrentmeester) en vanaf mei volgend jaar ook een nieuwe secretaris en een lid CvK.

Lees meer...

Op weg naar kerst 2021

Vanwege corona is Op weg naar kerst vorig jaar niet doorgegaan, maar wie van ons had toen ooit kunnen denken dat we ook dit jaar met dezelfde problemen zouden worden geconfronteerd??

Helaas, de vertrouwde opzet gaat ook dit jaar niet door! Wel maken we er een “anders dan andere” dienst van, met veel muziek, beetje zingen, een bijzonder verhaal en …...in een prachtig versierde kerk. U komt toch ook!!

Datum: 12 december, 10.00 uur, De Oude Mattheüs

Corona update per 16 november

I.v.m. de toenemende besmettingen heeft het moderamen besloten om de zitplaatsen in De Oude Mattheüs weer terug te brengen naar de situatie zoals die was bij aanvang van de corona periode. De stoelen staan weer op anderhalve meter uit elkaar en de tafels gaan er tussenuit, zodat we een kleine 60 zitplaatsen kunnen creëren.  Daarnaast blijven de volgende regels van kracht:

  • bij binnenkomst mond/neuskapje op tot u zit
  • bij binnenkomst de handen desinfecteren
  • gescheiden de kerk verlaten via toren en zijdeur aan de Huve-kant. 
  • en uiteraard thuisblijven als u klachten heeft die op corona zouden kunnen wijzen.

Namens het moderamen, Janny ten Berge.