Weer diensten met bezoekers

Maandagmiddag jl. heeft het moderamen vergaderd waarbij ook aan de orde is geweest of we onze kerkdiensten met bezoekers weer zouden opvatten.Na een inhoudelijke discussie waarbij veiligheid voor onze gemeenteleden  centraal stond, maar ook de stand van zaken rond de vaccinaties, hebben we het volgende besloten:

  • vanaf zondag 9 mei, a.s. zondag dus, houden we kerkdiensten waar maximaal 30 bezoekers welkom zijn
  • u hoeft zich NIET aan te melden
  • de bekende maatregelen blijven van kracht, bij binnenkomst wordt naar uw gezondheidssituatie gevraagd, u wordt verzocht de handen te desinfecteren en zowel bij binnenkomst als vertrek uit de kerk een mondkapje te dragen
  • u wordt door de koster naar uw zitplaats begeleid en het is de bedoeling dat de kerk vanaf het koor gevuld wordt.
  • zelf meezingen mag nog niet, wel is een koortje van 4 mensen toegestaan.
  • tot slot vragen we u om, indien in de week na het bezoek van de kerkdienst, er een positieve uitkomst is bij de corona test dat via de scriba aan ons te laten weten zodat we een algemene melding kunnen laten uitgaan via website, krant etc.

Hemelvaartsviering

Een korte online Hemelvaartsviering, met daarna een coronaproof wandeling. Dat is wat de Protestantse gemeenten Eibergen-Rekken en Neede dit jaar samen met de NGKv uit Neede op het programma heeft staan op 13 mei.

 “Op uw plaatsen….” is het thema van deze ochtend, die om 10.00 uur met een korte viering begint. Deze viering wordt op verschillende locaties opgenomen en is om 10.00 uur online mee te beleven via “kerkdienst gemist Eibergen-Rekken” of “kerkdienst gemist Neede”. De leiding van ervan is in handen van de predikanten Eveline Struijk, Jet Lieftink en Kees v.d. Beek.

Lees meer...

Openstelling van De Oude Mattheüs

Elke woensdagavond van 19.00 uur tot 19.30 staat de torendeur van De Oude Mattheüs open voor iedereen. Je kunt gewoon even plaatsnemen in de kerk, er klinkt meestal zachte muziek. Wie wil kan een kaarsje aansteken of een gebedsintentie opschrijven. Maar gewoon alleen maar  even rustig zitten kan  ook. Vanzelfsprekend worden de coronaregels in acht genomen. Ieder die zich een moment uit de drukte van alledag wil terugtrekken is welkom!