Woord van de pastor

Eren….

Nee, we hebben de eredienst niet afgelast;

we hebben een kerkdienst afgelast,

een viering, een vesper,

op een bepaalde tijd, in een bepaald gebouw,

op een bepaalde dag,

maar de mensen blijven

God eren en dienen wanneer ze zorgen

voor hun kleinkinderen en de hond uitlaten;

eren en dienen als ze naast Jezus staan te helpen bij de voedselbank

en boodschappen doen voor de buurvrouw;

eren en dienen als ze de vrede van Gods Geest delen

door in de telefoon een lied te zingen voor hun ouder;

eren en dienen wanneer ze vanuit huis werken;

eren en dienen wanneer ze een extra dienst moeten draaien

in het verpleeghuis of op de woongroep;

eren en dienen wanneer ze iemand ver weg een mail sturen

en zwaaien naar een vreemde aan de overkant van de straat;

God eren en dienen als ze toiletpapier meenemen

naar de daklozenopvang

en vrijwilliger zijn op een stembureau.

Nee, we hebben de eredienst niet afgelast,

alleen maar het officiële deel ervan,

dat misschien wel het kleinste deel is

van dit alles.

Thom M Shuman

Een tekst uit de Iona Community, vertaald door ds. Roel Bosch, Zeist.