logo
DOM

Psalm 91

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,

vernacht in de schaduw des Almachtigen. (NBG)

Deze tekst stond op het wandkleed geborduurd dat aan de wand van haar woonkamer hing. Het is het eerste vers uit Psalm 91. Woorden waaruit vertrouwen en geborgenheid spreken. Het wandkleed hing daar al vanaf haar trouwdag. En gaandeweg had deze tekst steeds meer betekenis gekregen in haar leven. In Psalm 91 liggen vertrouwen en geloof dicht bij elkaar. De psalmdichter heeft het over beschutting, bescherming en bevrijding. En hij belijdt dat God zijn toevlucht is. Psalm 91 is een psalm vol geloofstaal. Als je de psalm op je laat inwerken dan besef je dat het leven van de dichter gekleurd wordt door gevaren en benauwdheid. Te midden van die werkelijkheid probeert hij staande te blijven en zoekt hij een plek om te schuilen.

Dat herkende de hierboven genoemde vrouw. De verhalen die zij over haar leven vertelde getuigden van mooie en blijde ervaringen, maar ze had in haar leven ook veel verdriet, tegenslagen en zorgen te verwerken gekregen. Telkens had zij steun gevonden in het geloof. God was haar tot een schuilplaats. De psalmist benoemt dat de werkelijkheid waarin wij leven overschaduwd kan worden door gevaar, ziekte, zorgen en verdriet. Dat is een werkelijkheid waar wij niet om heen kunnen. Ook het geloof stelt je niet boven die werkelijkheid. Maar in die werkelijkheid is God er en bij Hem mag je schuilen vertelt de psalmist.

De Heer zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild. (NBV21)

Opvallend is dat in Psalm 91 namen voor God gebruikt worden die zijn grootheid aanduiden. Namen die afstand lijken te scheppen tussen God en een mens: Allerhoogste, Almachtige of Ontzagwekkende. Maar het wonderlijke is dat de psalmdichter juist deze namen verbindt met nabijheid. God is de Allerhoogste, maar je mag in zijn beschutting wonen. Hij is de Ontzagwekkende, maar als het donker is mag je bij Hem schuilen. Hij is de Almachtige, maar Hij waakt over jou. Zo is Hij bij ons. De psalmist heeft het over een God die bij je is te midden van onze dagelijkse realiteit. Aan het einde van de psalm lijkt het alsof God zelf het woord heeft genomen. De Allerhoogste die op ons toekomt. 

Ik zal je bevrijden,

Ik zal je beschermen.

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.

In de nood zal Ik bij je zijn.

Ik zal je redding zijn.

 

Een geweldige toezegging voor de mens onderweg!

ds. Wilma Onderwaater