Rondom Hemelvaart en Pinksteren

Wat vieren we?

Hemelvaart

Nadat Jezus opgestaan is uit de dood, verschijnt hij in een periode van 40 dagen aan zijn leerlingen. De leerlingen ervaren dat hij leeft! Dan zit de tijd van Jezus op aarde er op. Het verhaal gaat dat hij wordt opgenomen door een wolk. Hij is niet meer zichtbaar voor zijn leerlingen. Vanaf nu is God nooit meer zonder Jezus en nergens onder de hemel zijn we zonder God.  Met hemelvaart brengt Jezus ons dichter bij God. We zijn ‘met zonder Jezus’.  Want hoe dan ook, Jezus blijft met ons verbonden ook al zien we hem niet meer. Jezus kan er nu zijn voor iedereen.  

De kleur in de kerk is wit, de kleur van een nieuw leven, Opstanding en van het feest

Zondag 2 juni Wezenzondag

Hemelvaart luidt dus een tussenfase in. De leerlingen moeten het goede nieuws gaan vertellen en naar Jeruzalem gaan, maar ze moeten daar wachten tot de heilige Geest komt, die God heeft beloofd. Een spannende tijd dus voor de leerlingen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en de leerlingen zijn achtergebleven. Ze voelen zich een beetje alleen, verweesd. De kleur in de kerk is wit: we kijken uit naar een nieuw leven.    

Pinksteren  

Vandaag, op de 50ste dag na Pasen, wordt het Pinksterfeest gevierd. Het feest van de uitstorting van Gods Geest. De leerlingen van Jezus staan in vuur en vlam als ze vertellen over Hem. Als een lopend vuurtje gaat het verhaal rond. Velen worden geraakt door wat de leerlingen vertellen. Elke dag komen ze samen in de tempel om te bidden, te zingen en te vieren.  Maar dat is niet alles. Ze delen alles, brood, dak, kleren. Ze helpen elkaar waar nodig.  Zo vormen ze samen een enthousiaste geloofsgemeenschap, die wij kerk noemen. Met Pinksteren vieren we dan ook de geboorte van de kerk. Als teken van geestdrift, van het pinkstervuur, is de kleur in de kerk rood.  

Zondag 16 juni Trinitatis

Vandaag is het de eerste zondag na Pinksteren. Deze zondag wordt genoemd naar de Drie-eenheid.  Met deze zondag wordt de periode van de kerkelijke feesten, die met Kerst is begonnen, afgesloten. We hebben vorige week de gave van de Geest herdacht en kennen nu Vader, Zoon en Geest. In de kracht van de drieenige God gaan wij in de wereld aan het werk. Vandaag is de kleur wit, de kleur van een nieuw begin. 

Eerste zondag na Trinitatis 23 juni

Op de kerkelijke kalender breekt de feestloze periode aan - tot de advent. In deze periode is de kleur groen, de kleur van de hoop dat God de groei van het leven schenkt.