Woord van de pastor

LICHT DER WERELD

We leven alweer in de adventstijd. Over enkele weken is het kerstfeest. Deze adventstijd is anders dan voorgaande jaren, omdat het coronavirus zijn schaduwen ook over deze normaal zo feestelijke maand december werpt. De voortdurende beperkingen in onze sociale omgang worden door velen als benauwend ervaren. De wereld is ‘klein’ geworden. De zorg over verdere verspreiding van het virus met alle ingrijpende gevolgen voor onze gezondheid en economie worden als bedreigend ervaren. Het duurt allemaal al zo lang en niemand weet wanneer het leven weer normaal zal zijn. We verlangen naar een ongedwongen omgang met elkaar en opheffing van de beperkingen. En toch, het is advent. Juist nu worden we bepaald bij de hoop dat er meer is dan een virus dat ons doen en laten dicteert.

Hiernaast staat een foto van een nachtlampje. U zult ze ongetwijfeld kennen, misschien hebt u ze zelf ook wel gebruikt ter geruststelling voor uw kind of kleinkind dat bang is in het donker en daarom niet durft te gaan slapen. Als er een nachtlampje brandt is de slaapkamer niet meer zo intens donker. Zo'n klein lichtje, het geeft maar weinig licht, maar zorgt ervoor dat de angst verdwijnt.

Eigenlijk gaat het daar ook om bij het kerstfeest. Je kunt in deze coronatijd onze wereld als donker ervaren. Je voelt je moedeloos of somber door wat je om je heen ziet gebeuren, de berichten die je hoort en de consequenties die de pandemie heeft voor je eigen leven. Het is alsof je alleen bent in een donkere kamer, je ziet geen hand voor ogen en bent bang voor wat op je afkomt.

Een klein nachtlampje geeft niet veel licht. Maar als het donker om je heen is kan zo’n klein lichtje een groot verschil maken.De duisternis is niet meer zo intens, je kunt weer wat zien. De duisternis verliest zijn dreiging, je hoeft niet bang te zijn. Zelfs het kleinste lichtje geeft je weer hoop en vertrouwen.

En dat is nu precies wat er met Kerst gebeurt. In de donkere wereld wordt een licht ontstoken. God Zelf ontsteekt licht in de duisternis. Een Kind wordt geboren midden in de donkere nacht. Dit kind is het Licht der wereld. Want het Licht dat Jezus geeft is liefde en vergeving, vrede en barmhartigheid, hoop en leven. Na kerst kan het nooit meer zo donker worden in onze wereld dan voorheen. Zijn licht doordringt de duisternis in de wereld en in ons eigen leven.

Advent 2020. Anders dan voorgaande jaren. Maar laten we nooit vergeten dat God het kerst doet worden in deze wereld. Hij laat zijn Licht schijnen in de duisternis van ons leven. Daarom hoeven wij niet, nee nooit meer, rond te tasten in een volkomen duisternis. Vrees niet, want u is heden de Heiland geboren.

Licht van God dat nooit meer doven zal.

ds. Wilma Onderwaater