logo
DOM

Gemeenteleden kunnen er voor kiezen om in dagen van rouw verbonden te willen zijn met de kerk. Rondom de dood zal de kerk haar leden bijstaan in het zoeken naar troost en de beloften van God.

Als er gekozen is voor een kerkelijke uitvaart dan vertrouwen de nabestaanden de leiding toe aan de kerk. De kerk treedt op als gastvrouw. Dit geldt niet alleen als de uitvaartdienst plaatsvindt in de kerkgebouwen, maar ook als die in een aula of crematorium plaatsvindt. De uitvaartleider neemt namens de familie veelal als eerste contact op met de kerk om een datum voor de uitvaartdienst af te spreken.