logo
DOM


4 keer per jaar is er KinderKerk. De KinderKerk wil kinderen van 2 tot en met 8 jaar op een laagdrempelige manier kennis  laten maken met zingen, bidden, gedenken en inzamelen van gaven. Bij dat laatste denken we niet aan geld, maar aan houdbare levensmiddelen in de vorm van eten of drinken of drogisterijartikelen die naar de voedselbank gebracht worden.

Denken jullie er over om je kind te laten dopen? Ook dat kan in de KinderKerk. Neem dan contact op met ons pastoraal team.

De KinderKerk duurt ongeveer een half uur duurt en daarna gaan we altijd samen nog wat drinken. Ouder(s), opa’s, oma’s, broers en/of zussen zijn van harte welkom. De KinderKerk is er voor iedereen, dus niet alleen voor kerkleden!