logo
DOM

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in ons kerkgebouw, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken.  Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Symbolen roepen emotie op.

De werkgroep symbolisch bloemschikken maakt de symbolisch bloemschikking in de kerk, passend bij het thema van het kerkelijk jaar. Ze maakt ook schikkingen t.b.v. huwelijksvieringen of uitvaartdiensten. Door een goede keuze te maken uit de grote variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., probeert de werkgroep het uit te beelden thema nog meer zeggingskracht te geven.

Voor meer informatie: mw. Wil Heeren, tel. 472146