logo
DOM

Het 'dagelijks bestuur’ van onze gemeente ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit:

  • ouderlingen die zorg dragen voor het welzijn van de gemeente
  • ouderling-kerkrentmeesters die gebouwen en de financiën beheren
  • diakenen die zich bezig houden met de zorg voor de ander, dichtbij en verder weg;
  • twee predikanten en een ouderling-pastoraal werker

Twee ouderlingen hebben als bijzondere taak het voorzitterschap en het scribaat (secretariaat) van de kerkenraad.
De samenstelling van de kerkenraad wisselt met regelmaat; een zittingstermijn is vier jaar. De kerkenraad komt een keer per maand bij elkaar en probeert het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. 

De kerkenraad kan haar werk alleen maar doen als gemeenteleden mee doen. Onze gemeente kan niet zonder actieve gemeenteleden. Zonder inzet van betrokken en actieve gemeenteleden zal onze geloofsgemeenschap verdwijnen. Hebt u ideeën hoe we dat kunnen voorkomen? Of nog mooier: wilt u actief worden? Neem contact met ons op.