Cantorij

De cantorij ondersteunt ongeveer eens per 6 weken de gemeentezang tijdens de erediensten.
De cantorij repeteert op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in De Oude Mattheüs en staat onder leiding van dhr. Gerrit Hietkamp. Meezingen?  Neem contact op met Tjak Risamasu. tel. 472580.