Cantorijen

Cantorij De Oude Mattheüs 

De cantorij ondersteunt ongeveer eens per 6 weken de gemeentezang tijdens de erediensten.
De cantorij repeteert op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in `De Oude Mattheüs` en staat onder leiding van dhr. Gerrit Hietkamp. Meezingen?  Neem contact op met Tjak Risamasu. tel. 472580

Cantorij Antonius 

De cantorij ondersteunt de gemeentezang in de diensten van Pasen, Kerst en verder bij uitzonderlijke gelegenheden.
De repetities beginnen ca.10 weken voor de diensten en worden gehouden op de dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in Den Hof te Rekken. Nieuwe leden zijn van harte welkom!  Neem contact op met mw. Ineke van der Werf. tel. 431540.