logo
DOM

De cantorij ondersteunt ongeveer eens per 6 weken de gemeentezang tijdens de erediensten.
De cantorij repeteert op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in De Oude Mattheüs. Meezingen?  Neem contact op met Tjak Risamasu. tel. 0545 472580.