logo
DOM

Uw gift aan allerlei instellingen met een ANBI status, waaronder ook de kerk, is aftrekbaar van de (inkomsten-) belasting. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor de mate waarin een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting is echter een drempel ingebouwd. Alleen dat deel van de giften, dat uitkomt boven de 1% van uw zogenaamde verzamelinkomen, is aftrekbaar.

U kunt een gift op twee manieren doen:

  • als periodieke gift
    U heeft dan in een apart formulier vast laten leggen dat u gedurende 5 jaar jaarlijks een gift doet aan de Kerk;
  • als gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Bij een periodieke gift maakt u rechtstreeks met de Protestantse Kerk Eibergen-Rekken voor vijf jaar een afspraak over een gift /schenking  (=uw bijdrage in het kader van de actie Kerkbalans) van een vast bedrag, dat volledig aftrekbaar  is dat wil, zeggen zonder het drempelbedrag van 1% van uw verzamelinkomen. Ook is er geen sprake van een maximumbedrag dat aftrekbaar is terwijl dat wel het geval is bij een normale gift. Deze afspraak is administratief eenvoudig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Natuurlijk moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om fraude te voorkomen. De belastingdienst zorgt voor een voorbeeldovereenkomst in de vorm van een standaardformulier.

Indien u geïnteresseerd bent in een dergelijke overeenkomst met de Protestantse gemeente Eibergen-Rekken, moet u dat formulier van de Belastingdienst volledig invullen en het laten ondertekenen door een medewerker van het kerkelijk bureau.