Helpen? Graag!!

Wij zoeken per direct een kerkelijk werker ouderen (0,5fte)

Haar/zijn taak zal vooral bezoekwerk zijn aan ouderen in onze gemeente. Onze gemeente vergrijst; daarom willen we op deze manier meer aandacht en zorg kunnen geven aan gemeenteleden, allereerst aan mensen in Woonzorgcentrum de Meergaarden en de tehuizen rondom Eibergen-Rekken; en in overleg met de pastorale wijkteams en de predikant wordt het verdere bezoekwerk verdeeld. Naast bezoekwerk is er ruimte om activiteiten te organiseren voor ouderen van binnen en buiten onze kerkelijke gemeente.

Lees hier de vacature. Via de landelijke site met vacatures van de PKN is er ook een link naar deze advertentie. Op deze manier is in heel Nederland deze advertentie te bekijken. We hopen op positieve reacties!!

 

Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar een enthousiaste penningmeester die als lid van het college in nauwe samenwerking met de coördinator/administrateur van het kerkelijk bureau verantwoordelijk is voor de financiële aangelegenheden van de gemeente. Lees hier de vacature.