Helpen? Graag!!

We zoeken een nieuwe scriba die met ingang van december 2021 de werkzaamheden van de huidige scriba wil overnemen. En het Het College van Kerkrentmeesters zoekt een voorzitter (een ouderling kerkrentmeester) en vanaf mei volgend jaar ook een nieuwe secretaris en een lid CvK. De taken van de scriba kunnen goed worden opgedeeld onder meerdere personen, bijvoorbeeld in bestuurlijke en administratieve taken. Meer info over deze vacature leest u hier

Het College van Kerkrentmeesters zoekt een voorzitter (een ouderling kerkrentmeester) en vanaf mei volgend jaar ook een nieuwe secretaris en een lid CvK. Daarnaast een nieuwe penningmeester die vanaf mei 2023 actief zal worden als opvolger van de huidige penningmeester. Hij of zij zal vanaf medio volgend jaar geruime tijd door de vertrekkende penningmeester ingewerkt worden. Meer info over deze vacature leest u hier.