Op zondag naar de kerk

Elke zondag vindt u ons in De Oude Mattheüs in Eibergen en een paar keer per maand in de Antonius in Rekken. We zingen en bidden, zoeken de betekenis van bijbel voor ons leven en onze wereld. Dat zijn de vaste momenten in de diensten. Er wordt gezongen uit onder andere het Nieuwe Liedboek, dat u zelf kunt meenemen, maar ook beschikbaar is in de kerk.

U bent van harte welkom om na de viering een kopje koffie of thee te blijven drinken in de kerk en nog na te praten. In Eibergen is dat in de Huve, in Rekken in de kerk. 

Vervoer naar de kerkdienst

Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u contact opnemen met Albertine Kokkeler, tel. 477107.