Op zondag naar de kerk

Elke zondag vindt u ons in De Oude Mattheüs in Eibergen en een paar keer per maand in de Antonius in Rekken. We zingen en bidden, zoeken de betekenis van bijbel voor ons leven en onze wereld. Dat zijn de vaste momenten in de diensten. Er wordt gezongen uit onder andere het Nieuwe Liedboek, dat u zelf kunt meenemen, maar ook beschikbaar is in de kerk.

‘Orde’ van de dienst

Voorafgaand aan de kerkdienst of viering klinkt orgelmuziek. Bij binnenkomst wordt u een Kerkgroet overhandigd met actueel nieuws uit de gemeente. Hierin staat ook de orde van dienst. De dienst begint als de voorganger met een ouderling en diaken binnenkomt. Sommige voorgangers dragen een toga, andere niet. De ouderling van dienst heet u welkom. We gaan staan en zingen een ‘intochtslied’ . Daarna spreekt de voorganger een ‘bemoediging en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God. Tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u. Als iedereen weer gaat zitten volgt een gebed.   

De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen en Bijbellezingen. De voorganger legt een Bijbelgedeelte uit in de preek of ook wel genoemd overdenking. Hij of zij legt de link tussen bijbel en het dagelijks leven. Na de overdenking wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en zieken uit de gemeente.  Onder de toren ligt een gebedenboek waar u een voorbede in kunt schrijven. Uw gebed wordt dan voorgelezen. In verband met de privacy mogen geen persoonsnamen genoemd worden.

Na de gebeden worden twee collectes gehouden. Het doel van de collectes wordt van tevoren aangekondigd en staat vermeld in de Kerkgroet. Na de collecte gaan we staan en zingen een slotlied. Daarna ontvangen we de zegen: de belofte dat God met ons meegaat. Zo kunnen we weer terug de wereld in en delen van Gods zegen aan anderen!

Na de dienst

U bent van harte welkom om na de viering een kopje koffie of thee te blijven drinken in de kerk en nog na te praten. In Eibergen is dat in de HUVE, in Rekken in de kerk. 

Oppas  

Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er in De Oude Mattheüs een mogelijkheid om tijdens de kerkdienst naar de oppas te gaan.  Hebt u oppas nodig, dan is één telefoontje naar Jolanda Rooiman tel. 291343 is voldoende! 

Vervoer naar de kerkdienst

Albertine Kokkeler regelt het vervoer naar de kerk:  tel. 477107