logo
DOM

Op gezette tijden zijn er speciale diensten, ook in oecumenisch verband. Te denken valt aan Top 2000 dienst, Corsoviering in Rekken, diensten met gelegenheidskoren of diensten op de boerderij.  Kijkt u in ons kerkdiensten rooster voor de actuele informatie. 

Diensten in de Meergaarden

Meerdere avonden in de maand is er om 19.00 uur een oecumenische dienst in de Meergaarden. De diensten worden georganiseerd door de werkgroep diensten Meergaarden.

Vieren van Heilig Avondmaal in de kerk of thuis

De viering het Avondmaal staat open voor iedereen, jong en oud, en voor alle gasten.  De viering is in een kring. Er is brood, wijn en druivensap.

Het Avondmaal kan ook thuis of in de Meergaarden gevierd worden.  Iedereen die niet in staat is om naar de kerk te komen mag erom vragen, maar het kan ook aangeboden worden door b.v. familie of een contactpersoon. In alle gevallen zijn gezins- of familieleden van harte welkom. Op die manier brengen we tot uitdrukking dat de maaltijd van de Heer een gemeenschapsviering is. Neem daarvoor contact op met ons pastoraal team.

Vespers

In De Oude Mattheüs worden regelmatig vespers – of avondgebeden gehouden. Het zijn korte avonddiensten waarin gebruik gemaakt wordt van kunst, poëzie of beelden. Het zijn ingetogen bezinningsmomenten waarin gezongen, gebeden en gemediteerd wordt.     

Diensten voor verstandelijk beperkten

Er zijn maandelijkse vieringen voor en met verstandelijk beperkte mensen.  Het is altijd een vrolijke en gezellige dienst (meestal in de Huve)  met halverwege koffie/thee of limonade.

Trouwdienst

Willen jullie elkaar trouw beleven in de kerk en over Gods zegen vragen over jullie huwelijk?

Neem dan contact op met ons pastoraal team.

Dopen  

Denken jullie er over om je kind te laten dopen? Of wil je weten wat dopen betekent? Neem dan contact op met ons pastoraal team.