logo
DOM

In onze geloofsgemeenschap is omzien naar elkaar essentieel. We hebben elkaar keihard nodig. Als we ziek zijn, als we gezond zijn, als het ons voor de wind gaat of als het wat minder gaat.
Geïnspireerd door onze Heer willen we ons leven met elkaar delen, in vreugde en verdriet.
In het pastoraat zoeken we samen naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. Het zijn vragen die op kunnen komen, als het leven soms pijn doet. Door samen te zoeken naar antwoorden en ze te delen, ontdek je het geschenk van het leven. Dat er liefde is en aandacht voor elkaar, dat God voor ons zorgt mede door de mensen om je heen. .  

Werkgroep pastoraat

Onze gemeente telt ongeveer 2000 leden. Om de onderlinge pastorale aandacht te ondersteunen is er een werkgroep pastoraat in het leven geroepen. Deze werkgroep wordt gevormd door ambtsdragers, wijkhoofden en de pastores.
De werkgroep komt twee keer per jaar samen. Dan bespreken een inhoudelijk onderwerp dat ons raakt. Maar we maken ook plannen hoe we het pastoraat in onze wijken handen en voeten kunnen geven.

Wijkteam

Onze gemeente is opgedeeld in 4 wijken met elk een predikant. Elke wijk heeft een of meerdere wijkteams die o.l.v. een wijkhoofd zorg dragen voor de pastorale aandacht in hun wijk.
Een wijkteam bestaat uit gemeenteleden die pastorale aandacht geven aan leden in hun wijk. Het team zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe leden welkom worden geheten. Ze maakt hen wegwijs door hen te informeren over wat er in de kerkelijke gemeente te doen is. Het wijkteam is op de hoogte van feestelijke gebeurtenissen in hun wijk, maar ook als er pastorale zorg gewenst is bij ziekte of na een overlijden. We zijn blij met de wijkteams!
Maar als u nog een paar uurtjes - per week, per maand - over hebt, kunnen we meer pastorale aandacht geven! Voor informatie kunt u contact opnemen met Joke Jonker.

Pastorale aandacht van predikant 

Heeft u behoefte heeft aan gesprek of begeleiding van een van onze predikanten, dan kan dat. Zij verwachten dat gemeenteleden hen zelf aanspreken. Bijvoorbeeld na een kerkdienst, met een briefje, een e-mail of per telefoon; via de scriba; of via een kerkenraadslid of wijkteam. Er is altijd ambtsgeheim. Het gesprek wordt gevoerd in vertrouwelijkheid, solidariteit en bescheidenheid. En in vertrouwen op Gods zegen.