logo
DOM

Vandaag zijn 2 glazen deuren geplaatst in de kerk (aan de binnenzijde). Eén in de tochtsluis aan de kant van de Grotestraat en de andere voor de binnendeur van de toren. In een Rijksmonument mag je niet 'zomaar verbouwen' natuurlijk, maar als iets met schroeven wordt bevestigd mag dat wel (makkelijk herstelbaar.) De deuren hebben een tweeledige functie: 1: Deuren sluiten tochtdicht af 2: Ze maken het gebouw (zichtbaar) toegankelijker. De (afsluitbare) glazen deuren geven vooral de mogelijkheid om, ook bij een gesloten kerkgebouw, passanten een indruk te geven van de kerk. Het stichtingsbestuur hecht waarde aan een toegankelijk gebouw, midden in de samenleving!