logo
DOM

Beste gemeenteleden,

Afgelopen week publiceerde Nieuws uit Berkelland een artikel over de plannen rond de verkoop van de Huve. Dit nieuws heeft ons overvallen. We kunnen ons voorstellen dat dit artikel ook bij u vragen oproept. Daarom informeren wij u op deze manier.

 Wat is de huidige situatie?

Zoals u weet is de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken van plan om De Huve te verkopen. De aanleiding zal u bekend zijn (krimpende gemeente, stijgende kosten, etc). De kerkenraad is verantwoordelijk voor de verkoop. Dit is een complex proces dat moet passen binnen de juridische kaders en regels van de Protestantse Kerk Nederland. Daarbij hebben wij oog voor de belangen van de kerk, maar zeker ook voor de dorpsgemeenschap waarvan wij allen deel uitmaken.

Wat gebeurt er op dit moment?

Voor de verkoop van De Huve wordt het College van Kerkrentmeesters ondersteund door professionals met ervaring in dergelijke processen. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van het proces geborgd. Ondertussen hebben zich bij de kerkenraad enkele potentiële kopers aangediend. Uit privacy-overwegingen kunnen we daar op dit moment niet verder op ingaan. 

De Huve behouden als dorpshuis

Wij hebben via de krant kennisgenomen van het initiatief om via obligaties De Huve als dorpshuis te behouden. We zullen ook dit initiatief meenemen in het hierboven geschetste proces. 

Dit was het voor dit moment. Met vragen over het (verkoop)proces kunt u terecht bij ondergetekenden.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Willem Brons, voorzitter CVK en Janny ten Berge, voorzitter kerkenraad