Antonius

Op 7 februari 2021 vond een online kerkdienst vanuit De Oude Mattheüs plaats waarin aandacht werd geschonken aan het feit dat in de Antonius geen reguliere kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken meer gehouden zullen worden. Er wordt in Rekken samen met Rooms-Katholieke gemeenschap een nieuwe oecumenische werkgroep gevormd. Die werkgroep verzorgt gedurende het jaar een aantal oecumenische vieringen. Ook kan de Antonius worden gebruikt voor trouwen en rouwen of voor vieringen van de KinderKerk.

We hopen dat met inspanning van de Initiatiefgroep Behoud de Antonius Rekken en de Dorpscoöperatie Rekken de Antonius een mooie nieuwe toekomst tegemoet gaat. Informatie m.b.t. gebruik van de Antonius vindt u hier.

Artikel Tubantia febr. '21.

Historie Antonius.

Antonius kln